Đã đăng vào 10-01-2019

Đào Tạo Digital Marketing FOOGLESEO

Từ khóa ăn thịt (keyword cannibalization) là hiện tượng xảy ra khi trang của bạn sở hữu nhiều bài viết được xếp hạng cho cùng một truy vấn trên Google. Nếu bạn tối ưu hóa bài viết cho truy vấn giống nhau, chúng sẽ “ăn thịt” lẫn nhau.

Trong bài viết này, #Foogleseo sẽ giải thích hiện tượng đặc biệt này và đưa ra giải pháp xử lý triệt để cho bạn.
Nhận báo giá
Đã gửi tin nhắn. Chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại với bạn.